СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА СГРАДАТА НА КИНО КОСМОС

“Културен Космос” е проект за самоиздържащ се, многофункционален културен център в сградата на кино “Космос”.
“Културен Космос” включва седем основни дейности, неделимо свързани една с друга чрез своите публики, творци и пространства. Седемте дейности са подробно разработени по отношение на концепция, разпределение и финанси по такъв начин, че печелившите да подпомагат непечелившите. Взети заедно, те изграждат общности и срещат различни поколения. Всяка една дейност в същността си е обвързана с изкуство в различните му направления – сценични, визуални, изящни, приложни и др.
“Културен Космос” предвижда използването на пълния капацитет на сградата на кино “Космос”, за да съвмести фестивали, културни мероприятия, форуми, дискусии, прожекции, творчески ателиета и работилници, споделени пространства за работа, детски зони, книжни и образователни зони и много други дейности.

 

Може да свалите Стратегията от този линк