До 2010-та

Историята на една сграда започва още с  идеята за нея. Това, което виждаме е безкрайно по-малко от това, което е тя в действителност.  В своята книга „Архитектурата“, арх. Любомир Шинков разкрива първоначалната неосъществила се концепция за проекта на киното:

„Киносалонът е проектиран за 900 души, разположени изцяло амфитеатрално, с отваряем (пълзящ) покрив, поради високите летни температури в Пловдив. Проектът беше изготвен по следната функционална схема: влизане в долно фоайе на ниво терен, при необходимост ползване на гардероб, качване по висяща, окачена на тавана стълба, в горно фоайе, влизане в залата и заемане на местата по наклона на амфитеатъра. Излизане – директно на площада пред киното или през противоположната страна на гардероба, ако е използван, за да има пълно разделяне на влизащите и излизащите посетители. След завършване на проектирането заминах на работа за четири години в Република Тунис и когато се върнах, заварих: пълзящият покрив не беше изпълнен, а бетониран, понеже е по-лесно. Гардеробът – превърнат в пасаж за влизане и излизане от залата. Горното фоайе – преустроено в сладкарница, а вратите за влизане в залата- зазидани.“

Но фактологично историята на киното звучи така:

Автори на проекта: арх. Любомир Бонев и арх. Любомир Шинков

Собственост на сградата: Първоначално собственик на киното е Кинефикация Пловдив, в последствие – “Пловдивфилм” ООД. В момента сградата е публично-общинска собственост.

10.01.1960- На ул. „Гладстон“ започва изграждането на нов кинотеатър (по-късно с името „Комсомол“) с деветстотин удобни и модерни кресла и широк екран с дължина четиринадесет метра.

5.09.1964- Кино „Комсомол“ отваря врати с първата си прожекция на филма „Тринадесет дни“.

Киното се превръща във важно културно средище за града. Няколко прожекции на ден при пълен салон забавляват гражданите на Пловдив- от  премиери на български филми от различни жанрове  до екранизации на английски, френски и руски класики. Киното е пословично с огромния интерес към него и безкрайните опашки за билети. В колективния спомен на зрителите винаги присъства прекрасната интериорна стълба, наблюдавана с часове преди прожекцията.

След 1989 киното се преименува на кино „Космос“. То продължава своя жизнен път до 1999, когато окончателно прекратява всякакви прожекции. В последствие съдбата му е сходна с настоящето на повечето киносалони из страната. Киносалонът се затваря. Изграждат се  стени, необходими за новото предназначение. Превръща се в обществено пространство като се използват само двете фоайета, вече разделени на няколко помещения. В тях се локализира първо дискотека, после игрална зала с видео и електронни игри, а преди сградата да бъде окончателно изоставена, в модерните за деветдесетте години компютърни зали. Интересно е да се отбележи, че все пак функцията на тази сграда във времето винаги е била отражение за масовата културна необходимост.

2011-та

Смяна на статут:

В началото на 2011 г. Община Пловдив позволява изменение в действащия ПУП (Подробрен устройствен план). Това дава път на частната инициатива за събаряне на сградата и заменянето ѝ с четириетажен  паркинг. Начинът, по който е взето решението, и се привежда в действие, е противоречиво. Няма обществено обсъждане, няма оценка за ОВОС (Оценка на въздействие върху околната среда), липсва съгласуване с архитекта на сградата.

Реакция на хората:

Самият факт, че тази емблема на пловдивската култура ще придобие друга обществена функция, изцяло противоположна на културна й дейност до момента и ще заличи високостойностната архитектура от средата на миналия век, активира и обединява гражданите да я защитят и да се противопоставят на намеренията на инвеститора. Хора на изкуството, общественици, специалисти от различни гилдии и активни граждани, сред които и членовете на Колектив Кино Космос, провеждат масови протестни кампании за запазването на сградата, няколко обществени обсъждания, дискусии и подписка в подкрепа връщането на статута на сградата.

Действия на гражданите:

От проведените акции се сформира гражданска инициатива, която за пръв път осъществява контрол по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и участва на заседания на Общинския съвет. Участниците в инициативния комитет “Да спасим кино Космос” са Пенка Попова, Георги Сербезов, Константин Бобоцов, Веселина Сариева, Тони Стойчева, Тодор Иванов. Организиран е и контрапротест с възрастни хора, които твърдят, че живеят в същия квартал и настояват да има нова модерна сграда-паркинг. Този протест е изобличен като невалиден.

Резултат:

Участието на Гражданския комитет в Общинския съвет е прецедент и дава своя успешен резултат. Община Пловдив се отказва от намеренията си. След усилията на гражданската инициатива, сградата запазва статута си и поставя съществуването си и бъдещото си осмисляне като казус, на преден план в чакащите за разрешаване проблеми на града.

Повече за гражданската инициативата може да научите тук.

2012-та

След успешните граждански инициативи от 2011г.  Камара на архитектите в България – Регионална колегия Пловдив (КАБ-РК Пловдив) решава да насочи вниманието на творческото направление от дейността си към идеята за възраждането на кино Космос.

Архитектурен форум 2012:

През 2012 година, КАБ РК-Пловдив  и членове на Колектив Кино Космос взимат решение темата на ежегодния Архитектурен Форум да бъде “Кино Космос-място за култура”, КАБ-РК Пловдив и САБ Дружество Пловдив организират архитектурен конкурс за бъдеща визия и функция на сградата. Събрани са 36 проекта, от които 7 премирани. Проектите генерират професионални архитектурни предложения за бъдещата функция на сградата. Целта е връщането на киното в обществения живот на града и организирането на обществена дискусия. От 36те проекта, пет са избрани от журито за равностойни финалисти, а два- носители на  поощрителна премия. Членове на Колектив Кино Космос са носители на една от финалните награди и на една поощрителна.

Резултат от конкурса:

Всички идеи от конкурса са представени и на ежегодния модул от Архитектурния форум – изложба на пешеходната зона “Проектите на Пловдивските архитекти”. Така КАБ РК-Пловдив успява да представи събраните предложения от конкурса пред възможно най-многобройна публика. Провежда се и представяне-защита на премираните проекти от техните автори пред журито, председателят на Общинския съвет и представители на Община Пловдив.

Повече за конкурса можете да откриете тук.

След 2013-та

През 2013-та година, в традиционния Архитектурен форум и по инициатива на голяма част от членове на Колектив Кино Космос, от КАБ Пловдив отново се поставя като основна тема на събитието казуса Кино „Космос“. Архитектурният форум стартира с ясна концепция за почистване на сградата, възстановяване на оригиналните пространства и разпределение, и насищането й с културни събития- създаване на един умален модел на всички генерирани идеи от архитектурния конкурс.

Акции:

Провеждат се 6 акции по премахване на допълнително изградени временни ограждащи елементи, врати, неоригинални декорации, витрини и дограми, които рязко нарушават оригиналния проект на сградата. Почистват се пространствата от безпризорното й ползване през годините и се отстраняват щетите от незаконното пребиваване  в нея. КАБ РК-Пловдив и членове на бъдещия Колектив Кино Космос с лични и професионални контакти успяват да привлекат средства в размер на над 58 000лв, под формата на ремонтни дейности, строителни материали, хидроизолация на покрива, нови ел. и ВиК инсталации, доброволчески труд. Сградата е подготвена за двудневна демонстрация как може да функционира, проведена през месец септември 2013г. Организаторите на архитектурния форум, доброволци и членове на Колектив Кино Космос провеждат редица събития в пространствата на киното – работилници за занаяти, концерти, фотографски изложби, прожекции на филми, изложба смесена техника, експериментални инсталации, сувенирен магазин, изложба на продуктов дизайн, изложба на дърворезба, оригами инсталация.

Колектив Кино Космос:

Част от основните инициатори, които продължават процеса за връщането на киното към   автентичния му вид (почистване, ремонтни дейности и облагородяване)  сформират неформалния Колектив Кино Космос. Няколко месеца след това се учредява Сдружение с нестопанска цел “Колектив Кино Космос”. Членовете на Колектива поддържат киното в подходящ за експлоатация вид на доброволни начала и започват да работят в посока на неговото развитие като място за изкуство и социални активности. През 2014г. Архитектурния форум на КАБ отново се провежда в кино “Космос”, а Колектив Кино Космос се концентрира в облагородяване на пространството пред сградата. Създават се екран за открити изложби и прожекции, места за сядане и се подобрява настилката пред сградата. Колектив Кино Космос изработва и архитектурен технически проект за площадното пространство, предоставен безвъзмездно на Община Пловдив.

2019 и събития в сградата:

Макар и условна, възстановената функционалност на пространствата в киното, започва да привлича различни организации и артисти, които ги припознават като подходящи за своите дейности. През сезон 2013- 2014 в киното са проведени над петнадесет обществено значими събития – форуми, работилници, фестивални събития, изложби и прожекции. В лицето на Колектив Кино Космос много културни оператори и социални организации припознават потенциален партньор. Социалното значение на сградата и явленията, произтичащи от заплахата за нейното унищожаване, а именно – гражданското участие във взимането на общински решения, спасяването на самата сграда и възраждането на живота в нея – организирането на инициативи и артистични  събития, и сформирането на сдружение Колектив Кино Космос, (обединени около идеята за нов живот на една сграда), правят Кино Космос една от основните локации по време на кандидатурата на гр. Пловдив за Европейска столица на културата. Колектив Кино Космос представя сградата пред членове на Европейската комисия, оценяваща градовете-кандидати в България и успява да привлече вниманието и да отличи кандидатурата на града със своето силно гражданско присъствие и  ярка визия за бъдещето развитие на сградата и културата на града.

КУЛТУРЕН КОСМОС:

Успоредно с увеличаващия се брой  събития, на които Колектив Кино Космос е инициатор или партньор през следващите години 2015-2016, започва да се работи в посока на цялостна идея, стратегия и план за действие с цел утвърждаването на кино “Космос” като отворена платформа за изкуство и култура.

През следващата година колективът започва, както да профилира членовете си, така и да привлича нови, вследствие на което се натрупва цялостен капацитет и управленчески опит, който позволява появата на акции, събития и различни творчески продукти с логото на Колектив Кино Космос. За следващите две години в киното се реализират над тридесет  събития.
Паралелно Колектив Кино Космос работи за разширяване на функциите на сградата посредством заложения й потенциал, чрез цялостното й обновяване и превръщане в самоиздържащата се платформа за култура и общество – “КУЛТУРЕН КОСМОС”.

Колектив Кино Космос създава “КУЛТУРЕН КОСМОС”, като стратегия за развитие и бизнес план за сградата на кино Космос и нейното актуално въвеждане в експлоатация, детайлно изследване на новите функции и устойчивото й управление и развитие.

На базата на натрупания опит и анализите на обратната връзка и споделените желания на гражданите и всички посетители и ползватели на сградата, “КУЛТУРЕН КОСМОС” заявява необходимостта от превръщането на емблематичната сграда на киното в културно средище и фактор за социална промяна.