Представяме проекта за културно съдържание на “Културн Космос”

Podrobno-opisanie-KulturenKosmos-malko

Предлагаме на вашето внимание стратегията за развитие и бизнес план на “Културен Космос”

 

Колектив Кино Космос разработи стратегията “Културен Космос” след задълбочен анализ на нуждите на обществото и интересите на гражданите, творците, бизнеса и Община Пловдив. До момента Колектива е проучил и систематизирал аналогичните добри практики на европейско ниво и вече е изградил партньорства с част от техните екипи.

“Културен Космос” е проект за самоиздържащ се, многофункционален културен център в сградата на кино “Космос”.
“Културен Космос” включва седем основни дейности, неделимо свързани една с друга чрез своите публики, творци и пространства. Седемте дейности са подробно разработени по отношение на концепция, разпределение и финанси по такъв начин, че печелившите да подпомагат непечелившите. Взети заедно, те изграждат общности и срещат различни поколения. Всяка една дейност в същността си е обвързана с изкуство в различните му направления – сценични, визуални, изящни, приложни и др.
“Културен Космос” предвижда използването на пълния капацитет на сградата на кино “Космос”, за да съвмести фестивали, културни мероприятия, форуми, дискусии, прожекции, творчески ателиета и работилници, споделени пространства за работа, детски зони, книжни и образователни зони и много други дейности.

“Културен Космос” е разработен и може да бъде осъществен от екипа на СНЦ „Колектив Кино Космос“. Той включва експерти в следните области: културен мениджмънт, мениджмънт на проекти, графичен дизайн, кино, фотография, архитектура, младежко развитие, екология, общество. През последните четири години именно същият този екип изгради визията и мисията на проекта „Културен Космос“. Наред с това Колектива организира и осъществи в сградата на кино “Космос” първите прототипи на събитията и дейностите от настоящия проект.

“Културен Космос” е отворена платформа, място както за утвърдени, така и за стартиращи творци в различни области.
“Културен Космос” е пространство за изява, за общуване и за споделяне. “Културен Космос” изгражда среда.
“Културен Космос” съчетава изкуство и образование в едно.
“Културен Космос” среща различни поколения и възражда едно емоционално и символно за Пловдив място.