КУЛТУРЕН КОСМОС запазва духа на сградата и киноизкуството присъства в различни проявления сред културните дейности в Кино Космос.